História

2002 – Spoločnosť Hydrex spol.s.r.o sa rozhodla investovať do výroby s cieľom znížiť riziko výkyvov v zabezpečovaní náhradných dielov a komponentov – podpory predaj zemných strojov – jeho servisnej flexibility a v neposlednej miere zníženi nákladov pre zabezpečenie náhradných dielov.

4/2002 – Realizácia investície začína získaním haly prípravy výroby Hriňovských strojární a.s., jej hlavné určenie pre umiestnenie výrobných strojov a zariadení pre realizáciu podnikateľského zámeru.

2007 – Spoločnosť získava zdroje z EU pre investíciu v rozsahu 40 mil.Sk zakúpením potrebných TLG už nie len pre realizáciu pôvodného realizačného zámeru, ale jeho rozšírenie o výrobu s orientáciou na externého zákazníka, hlavne vo výrobe prevodov a ich súčastí

2008 – Spoločnosť získava zdroje z EU pre investíciu v rozsahu 30 mil.Sk na Inovačný projekt výroby v rozsahu doplnením výkonných strojov pre výrobu ozubenia ako výsledok získaných externých zákaziek – prevodových komponentov, ale ja prevodoviek celkovo určených pre export. V tomto roku spoločnosť po konsolidácii divízie v spoločnosti Hydrex spol.s.r.o vykázala operatívny zisk na úrovni 3,5 % z obratu výrobnej divízie. Spoločnosť rozhodla o výraznejšom postupe pre rozvoj výroby do roku 2011 a rozhodla sa pripraviť spoločnosť na certifikáciu ISO 9001 výroba a vývoj a ISO 14 000 ENVIRONMENT.

2009 – Spoločnosť aj v období zúženia príležitostí na trhu pod vplyvom globálnej finančnej krízy má rok 2009 vybilancovaný, ktorý naviac bude podporovať realizáciou investície do strojov pre výrobu a vyhodnocovanie kvality ozubenia už v júni tohto roku, čím spoločnosť získa konkurenčnú výhodu, spektrom TLG a nízkymi nákladmi na minútu výroby.